Stralingsonderzoek - StralendVrij - Straling meten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Stralingsonderzoek

Om er achter te komen welke bronnen de straling in uw woning veroorzaken moeten er metingen worden verricht.
Meestal is het niet één bron die de straling veroorzaakt, het is een combinatie van factoren.
Door zoveel mogelijk bronnen op te sporen en uit te schakelen kan er al een groot deel van de straling weg zijn.
Voor de overige bronnen kan men afschermen en/of neutraliseren.

Welke metingen worden er verricht?

De meting bestaat uit twee onderdelen elektrosmog en geopatische belasting, u kan zelf beslissen welke van deze onderdelen u wilt laten meten.
Wanneer u een plattegrond van u woning heeft, is het handig om hier een kopie van te maken zodat hierin de waarden genoteerd kunnen worden.
Een meting duurt 1-2 uur voor een onderdeel en 2-3 uur voor beide onderdelen, dit is afhankelijk van de grootte van de woning, het aantal bronnen en de vragen die er zijn.
Alle gemeten waarden worden in een checklist genoteerd en besproken.
Hierna gaan we kijken wat u zelf al kunt doen, dit kost niets en is meestal eenvoudig.
Voor de overgebleven straling zoeken we samen naar de juiste oplossing.
Wanneer u dit wilt kun u een uitgebreid stralingsrapport toegestuurd krijgen.

Elektrosmog

Laagfrequente straling
Elektrische wisselvelden: wisselspanning in wanden en vloeren, kabels, apparaten, stopcontacten, hoogspanningsmasten, bovenleidingen van trein, tram of trolley
Magnetische velden: wisselspanning in wanden en vloeren, kabels, apparaten,  transformatoren , motoren, hoogspanningsmasten, bovenleidingen van trein, tram of trolley, beeldschermen, adapters en opladers, koelkasten.
Hoogfrequente straling
Elektrosmagnetische golven: straling van o.a. UMTS, GSM, DECT, WIFI, C2000, draadloze babyfoon, etc.
Gamma straling (radio actieve straling):  stenen, tegels, uit bv. de bodem (door breuklijnen) e.d.

Geopatische belasting
Wateraders
Breuklijnen
Diverse aardmagnetische lijnen (Hartmann, Curry)

Wat kost een onderzoek?

Onderzoek laagfrequente straling en hoogfrequente straling: € 95,-
Onderzoek geopatische belasting: € 95,-
Uitgebreid stralingsrapport: € 75,-
reiskosten € 0,19 per km vanaf Een-West

Alle genoemde prijzen zijn inkl. BTW

Aan dit rapport kunnen geen juridische rechten worden ontleend, de waarden gaan uit van de bouwbiologische waarden, deze worden in Nederland niet wetenschappelijk erkend.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu